Đang xử lý dữ liệu...
Ấn F5 Nếu xử lý quá lâu
ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN HOÀI ĐỨC - TP HÀ NỘI
Địa chỉ: Thị Trấn Trạm Trôi, Hà Nội
HỆ THỐNG QUẢN LÝ VĂN BẢN & ĐIỀU HÀNH
Thông tin điều hành

- Cung cấp thông tin hoạt động, thông tin chỉ đạo - điều hành của đơn vị,...
- Thông báo ý kiến - kết luận của các đồng chí lãnh đạo,...
- Chương trình công tác trong tuần, lịch làm việc của lãnh đạo,...
- Giao việc - Trao đổi công việc, lập lịch cá nhân, thông báo giấy mời, hội họp, công việc cần xử lý,...

Quản lý văn bản

Hỗ trợ quy trình quản lý văn bản đi - đến của đơn vị, theo dõi và chỉ đạo xử lý văn bản, gửi nhận văn bản, quản lý hồ sơ công việc, quản lý phiếu trình,...

Tên đăng nhập
Mật khẩu
 
Hỗ trợ kỹ thuật
Hotline: 0485 875 921
Email: dep@efy.com.vn